حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

جمعه 5 خرداد‌ماه سال 1385
مانا تنها نیست
الا ای داور دانا تو می دانی که ایرانی......چه محنتها کشید از دست این تهران و تهرانی
چه طرفی بست از این جمعیت ایران جز پریشانی......چه داند رهبری سر گشته صحرای نادانی
چرا مردی کند دعوی کسی که کمتراست از زن......... الا تهرانیا انصاف می کن خرتویی یا من
تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی..........به رشتی کله ماهی خور؛به طوسی کله خر گفتی
قمی را بد شمردی اصفهانی را بتر شمردی.......جوانمردان آذربایجان را ترک خر گفتی
تو را آتش زدند و خود بر آن آتش زدی دامن.....الا تهرانیا انصاف می کن خرتویی یا من
تو اهل پایتختی باید اهل معرفت باشی........به فکر آبرو و افتخار مملکت باشی
چرا بیچاره مشدی و بی تربیت باشی......به نقص من چه خندی خود سرا پا منقصت باشی
مرا این بس که میدانم تمیز دوست از دشمن...الا تهرانیا انصاف می کن خرتویی یا من
گمان کردم که با من همدل و همدین و همدردی....به مردی با تو پیوستم؛ندانستم که نا مردی
چه گویم بر سرم با نا جوانمردی چه آوردی.....اگر می خواستی عیب زبان هم رفع می کردی
ولی ما را ندانستی به خود هم کیش و هم میهن.....ال تهرانیا انصاف می کن خرتویی یا من
به شهریور مه پارین که طیارات با تعجیل.........فرو می ریخت چون طیر ابابیلم به سر سجیل
چه گویم ساز تو بی قانون و هر دمبیل..........تو را یک شب نشد سازو نوا در رادیو تعطیل
ترا تنبور و تنبک بر فلک می شد مرا شیون....الا تهرانیا انصاف می کن خرتویی یا من
 

آنچه که موجب تکدر خاطر آذری زبانان عزیز شده است ٬ کاریکاتور مانا نیستانی نبوده و نیست ٬ مسئله تفرق گرایی ایست که اعمال آقایان در تمام مدت آن را فریاد می زند ٬ آنچه که هر روز گفته میشود و خلاف آن انجام می شود . مگر جز این است که تنها یک گروه خاص هستند که صاحب حقند ٬ و باقی کشک . طلب اقوام آذری زبان ٬ بلوچ ٬ کرد ٬ عرب و ...... حقوق قومی است که در این مدت از آنها گرفته اید . چرا زمانی که انتصابات در کشور انجام می شود ٬ استاندار و شهردار هر قومی به طور کل از جای دیگری آورده می شود ؟ چرا بعضی از اقوام ایرانی در حاکمیت نقشی ندارند ٬ چرا امکانات در بعضی از مناطق سنی نشین از صفر هم پایین تر است ؟ چرا اداره اقوام ترک و بلوچ و ... به خودشان سپرده نمی شود ؟ آنها که بیشتر به محرومیت و کمبود هایشان آگاه اند ! آنها می خواهند که خودشان به خودشان خدمت کنند ! خدمت کردن هم مگر اجباری می شود ! واقعا این به معنای این یعنی جدایی طلبی ؟ نه ! من فکر می کنم این از تمامیت خواهی آقایان است ! ترس از برملا شدن اشتباهات خدمتگذاران ! وقتی شعار عملی جمهوری اسلامی حکومتی  اسلامی(شیعه ) - ایرانی به نقل از آقای خمینی بوده است ٬ تنها نشان از آن است که ای اقوام ایرانی بروید بمیرید که اسلام آمده است . نه ! نمی توان هر زمانی به بهانه سست شدن ارکان حکومتی و بهره برداری دشمنان خیالی ٬ انسان ها را از سخن گفتن و طلب حقوق حقه خود محروم کنی . برادر ! دارم خفه می شوم بهانه به دست دشمن دادن کیلو چند ؟

در آخر یادمان نرود که مانا نیستانی در این معرکه بی تقصیر بوده است ٬ او را تنها نگذاریم ٬ تا به حساب اشتباهات دیگران چوب را کس دیگر خورد !

این هم سایتی برای آزادی مانا نیستانی


روزگار نزدیک