حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

جمعه 26 آبان‌ماه سال 1385
سفر به کردستان

ماخذ

نمی دانم چه قدر با تاریخ کرد ها و کردستان آشنا هستید ٬ اما اگر می خواهید تاریخچه ایران ٬ را مورد بررسی قرار دهید باید بدانید که که کردها و منطقه ارومانات جزء قدیمی ترین و با اصالت ترین قبیله های ایران هستند و مدت زمان طولانی به عنوان مرکز خلافت هخامنشیان بوده است٬ آثار تاریخی که در این منطقه از ایران  نظیر طاق بستان٬ بیستون ٬ معبد آناهیتا ٬ نقش داریوش وجود دارد که هیچگاه  نه بدان ها رسیدگی می شود و نه از آنها تبلیغ می شود ٬ مهر تاییدی بر این مدعا ست. اما حیف و صد حیف که این منطقه از ایران که مردمانشان از سختکوش ترین و زحمتکشترین اقشار تاریخ ایران بوده اند ٬ به واسطه قرار گیری در مرز ایران ٬ همواره در طول تاریخ خود٬ چه در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی و چه در زمان حاکمان پیشین مورد بی توجهی و حتی سرکوب قرار گرفته اند٬ با وجود عدم تمایل  اکثریت کردان ٬ همواره در این منطقه از ایران بیم استقلال و جداشدن وجود داشته است. تایل حکومت مرکزی هم همواره بر این بوده که با رعب و وحشتی که در دل مردم از کردان ایجاد می کرده ٬ این قوم را بیش از پیش از دیگران ایزوله کند ٬ تا کسی از آنچه در این منطقه از ایران رخ می دهد ٬ آگاه نشود .

 


روزگار نزدیک