حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1385
فراخوان عمومی

با توجه به بیانات رئیس جمهور محترم و نیاز شدید جنسی و جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی

همچنین به علت پایبندی اینجانب به تمامی اصول حاکم در نظام مقدس

و در راستای حفظ ارزش های نظام و افزایش توان جنسی و جمعیتی

و با عنایت به توان جنسی و جسمی و همچنین تجرد اینجانب

 

از تمامی بانوان اصول گرا متمایل و متقاضی دعوت می گردد

تا پایان وقت اداری روز ../۸/۸۵ درخواست کتبی خود را در جهت

۱- اجرای فریضه الهی- عبادی -سیاسی با اینجانب

۲- ارائه راهکارهای عملی در جهت رشد وافزایش ساختار های جمعیتی

۳- روش های گسترش این فریضه عبادی - سیاسی با این بنده مخلص 

به آدرس الکترونیک واقع دربالای صفحه ارسال نمایند .

با تشکر دبیرخانه اولین همایش افزایش شاخص های جمعیتی

 

پ. ن : با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر منطقه ،

 و افزایش فشارهای هسته ای و غیره ....

تاریخ دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد ٬  لطفا سوال نفرمایید !


روزگار نزدیک