حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1385
شغل ٬ آخوند
گاهی می شود که انسان ناچارا باید چشم بر روی حقایق ببندد ٬ تا در زمان مناسبی برای حل کردن و یا رفع مشکل پیش آمده ٬فکری بکند . اما تشخیص اینکه آیا زمان مناسب چه وقت است دریاتی می خواهد ٬ که از هر کسی ساخته نیست . حقیقتا انسان باید از سلامت روانی و فکری برخوردار باشد ٬ تا در هر لحظه بهترین تصمیم را بگیرد . سوالی که همیشه در ذهن مطرح می شود این است ٬که چرا علمای قم در قبال چنین دخل و تصرف های آشکاری که در دین صورت می گیرد و با آمدن ٬ احمدی نژاد و یارانش ٬ شتاب روز از افزونی گرفته است ٬ سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد ؟ آیا شایسته نبود از همان اولین بار که آقای جنتی لیست امام زمانی نمایندگان را اعلام کرد ٬ با چنین تفکری مخالفت می شد ؟  ٬و یا  علمای قم که برای موی نسوان کفن بر تن می کنند و به خیابان می ریزند ٬ و از لرزش پایه های سست ایمانیشان سخنرانی می کردند ٬ برای چنین دخل و تصرف های آشکاری در دین پیامبر واکنش نشان می دادند ؟ اگر اعتصابی در قم شکل می گرفت ٬ آیا امروز آقایان جرات سخن گفتن از الهامات خداوندی و قیاس بین احمدی نژاد و با پیامبر را پیدا می کردند ؟ آیا کسی فکر می کرد زمانی آقایان جرات پیدا کنند و بگویند که هر کس که بگوید که نامه احمدی نژاد الهام الهی نبوده است ٬ دهانش را باید سرب ریخت ؟ نه این روش و منسک به نا کجا آباد عبد المالک و جند الله می رسد ٬ والله که ساختن احادیث جعلی کاری ندارد ! مگر نه اینکه کسانی که در کرمان آن فجایع را ساختند ٬ به نام خدا  و اله اکبر سر نبریده اند !نهایتش به کجا می رود ٬ هیچ آنقدر این دروغ ها را به دین می بندند ٬ که از اسلام و قرآن چیزی جز نام باقی نمی ماند .مردم از دین زده می شوند ٬ خودتان بی کار می شوید ٬ آن وقت باید واقعا برای ظهور آقا دعا می کنید ٬ که از گشنگی و بیکاری تلف نشوید  . دوستان من اگر دین ندارید فکری برای دنیایتان بکنید که مبادا ۱۰ ٬ ۲۰ سال بعد بیکار می شوید !

روزگار نزدیک