X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

چهارشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1384
۱۶ روز دیگر

نمایش های قدیمی ٬حرف هایی تکراری ٬ژست های آبکی ٬ ما از تو چیز دیگری می خواهیم ٬ حال که آنها را به ما نمی دهی لااقل به وعده ها خودت عمل کن ٬پنالتی های تو تاثیر چندانی در زندگی ما ندارد .

به نظر می رسد که آنچه می ترسیدیم در حال شکل گرفتن است ٬ پس از فتح خیبر ٬ تقسیم سکان های قدرت  ٬ حال زمان آن فرا رسیده ٬که آن بخش از دوره انقلاب را که از نگاه عالیجنابان به بیراهه رفته اند را از صفحه تاریخمان پاک کنند ٬ و آن را به گونه ای بنویسند که می خواهند ٬ دوران خاتمی ٬خلسه ای را بر اعماق تمامی مبارزات دانشجویی در راه آزادی پدید آورد ٬ حرکت یا سکون توفیری نداشت ٬ما همان جا می ماندیم که بودیم ٬نه شاید به عقب بازگشتیم ٬ توازن را بر هم زدند ٬ ارزش هایمان را  عوض کردند ٬ دانشگاه (مرکز تفکر ٬ خواب پریشان)٬ دانشجو زمانی تنها دغدغه اش آزادی بیان ٬ ارزش های انسانی بود ٬ نمی توانستی با چنین کسی در ملاعام  مبارزه کنی و به این سادگی ها او را خاموش کنی ٬ اما با ارزش هایش را غیر دینی ٬آزادی روابط و... به راحتی با نام دین می توان مبارزه کرد ٬ میلیون ها ایرانی هوادار تو خواهند بود ٬ اسلامی شدن واژه ای کوچکی نیست که کسی بتواند با آن به راحتی مبارزه کند ٬آرام آرام با ایرانیان چونین باش ٬تغییرات ناگهانی را پیش تر تجربه کردی ...... حالا به بهانه دین ٬ انقلاب فرهنگی دیگر ٬ مغز های دیگری می روند ٬ما با حسرت تنها نظاره می کنیم ٬ نه ٬آنقدر گرفتار زندگیمان کرده اند که کمی آن طرف تر را هم نگاه نمی کنیم ٬من باشم ٬سود و منفعت باشد ٬همین کافی است .

 

** او با تحمل اسارت آرمان های آزادی خواهانه ما را فراموش نکرد ٬ما نیز زمان آزادیش را فراموش نکنیم .

آزادی از آن کسانی است که برای آن تلاش کرده اند ٬ اکبر گنجی در پایان دوره محکومیت خود باید آزاد شود.


روزگار نزدیک