X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

دوشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1384
۱۸ روز دیگر

گذشتن از کنار افرادی که برای آزادی ما تلاش کرده اند ٬ برای ما کاری عادی شده است .در تاریخمان بگردید ٬بی شک نام های فراوانی را پیدا می کنید . بسته بودن جامعه و تک صدایی بودن (بی اهمیت و پوچ جلوه دادن وقایع )  سبب شده که ما در شرایطی که باید حامیشان باشیم ٬ آنها را تنها گذاشته ایم .

اگر امروز من و شما ٬در مورد بسیاری از مسائل کشورمان و واقعیت های تلخ و دروغین جامعه (نه در مقیاس کلان ٬حداقل در جامعه کوچکی که در آن کار یا تحصیل می کنی) بی هیچ ترس و واهمه سخن می رانیم و بر این جسارت و رک گویی بر خود می بالیم ٬ آنرا مدیون کسانی چون اکبر گنجی ها هستیم .نگاهی به نسل قبل از خودت بیانداز ٬ چنان کرده بودند با ایشان ٬که جرات اعتراض برای استیفای حقوق خود را از دست داده بودند...... پیش از این اعتراض برادران شرکت واحد را که برای استیفای حقوق صنفی خود و نه هیچ چیز دیگر ٬ به بدترین شکلی مهرورزی کردند ٬حتی به زن و بچه های آنان رحم نکردند ٬ و ما در خانه در کنار رسانه های بیگانه و کامپیوتر و.... تنها به نظاره و دلسوزی نشستیم! چه سود که صدایی از ما بر نخواست ٬ گروهی به حمایت آنها نشتافت .

تنها ۱۸ روز تا آزادی اکبر گنجی باقی مانده ٬ مردی که برای بدست آوردن آزادی بیان برای همه ما ٬ هر چه داشت دریغ نکرد ٬که چه سرمایه ای گرانبها تر از عمر ٬و چه چیز ارزشمند تر از جان و بدن آدمی . امروز بعد از ۶ سال زندان و شکنجه و اعتصاب ٬ تنها ۱۸ روز دیگر به آزادی او باقی مانده است ٬ روز ۲۶ اسفند را فراموش نکنیم و نگذاریم کاری کنند که فراموش کنیم ٬هر کس کوچکترین کاری که از دستش بر می آید انجام دهد تا او را نتوانند حتی ۱ روز بیشتر در زندان نگه دارند ٬کاری کنیم که فردا بر خود ببالیم که ما همان هایی نبودیم که به مصدق ها پشت می کردند.


روزگار نزدیک