حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

پنج‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1384
مصلحت

نمی دونم اولین بار کی از این واژه احمقانه استفاده کرد ٬ البته بهتره نگوییم احمقانه٬ فاجعه آور بهتر  است ٬ واژه ای که آن قدر دامنه بازی را فراهم می کند ٬ که در آن جان انسان ها هم بی ارزش می شود ٬ چون مصلحت این را می گوید ٬ حالا اینکه مصلحت چه کسی یا چه چیزی ٬ خدا دادند ٬ متاسفانه نه تنها آخوند ها این مشکل تمام ایرانیان است ٬مشکل و ایرادی که سر بسته باقی می ماند را حل شده تلقی می کنند ٬ غافل از اینکه هیچوقت آتش زیر خاکستر باقی نمی ماند . دیروز مصلحت آن بود که وقتی هواپیما سقوط کرد ٬  نگوییم چه شد ٬ تا ۳ هفته بعدش یک هواپیمای دیگر سقوط کند ومهم نیست که فردا روز هم هواپیمای دیگر ... امروز مصلحت آن است که اگر در مملکت آنفلانزای مرغی چند مورد دیده شد خبرش را ممنوع کنیم ٬وفردا مصلحتی دیگر برای موضوعی دیگر ٬ حالا در این میان ۱۰۰۰ نفر مردند یا اسمشان را شهید در راه آنفلانزا می گذاریم و یا با پول خانوادشان را سرگرم می کنیم ٬ که معمولا نمی شود ٬ مصلحت می گوید که با چند تا از مادران همیشه در حال شهید دادن مصاحبه ای بکنیم  و... مگر چه قدر بنیان های این نظام سست است که با وبا و آنفلانزا و سقوط هواپیما به لرزه در می آید و یا این از خصوصیات یک جامعه کمونیست اسلامی است که هر چیزی در آن تهدید است ٬ زمانی یک انسان ٬ و زمانی ویروس. شاید برای هواپیما و غیره بتوان کاری کرد که شما در آن نباشید و فقط جان انسان های بی گناه در خطر باشد ولی این بیماری دیگر دست شما نیست ٬ که با مصلحت (خفقان) قضیه تمام شود ٬ خطری است که جان همه ما را تهدید می کند ٬ و به جای مصلحت ٬ چاره ای برای پیش گیری از آن بیاندیشید که فردا ممکن است دیر باشد .


روزگار نزدیک