X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

چهارشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1384
عاشورایی دیگر

ایام محرم و شهادت امام حسین معناهای عمیقی در خود دارد فراتر از بر سر کوفتن و

یا حسین گفتن ٬این شکل عزاداریها صرفا برای حل مشکلات و عقده های روانی آدم

امروز خوب است ٬آدمی که در رفتار و اعمال روزانه اش کمترین نشانه های انسانیت

یافت می شود و برای ارضای احساسات پاک و سرکوب شده درون خود آنچنان ضجه

می زند و بر سر می کوبدکه هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را قبول کند.

رو حانیون زمان ما نیز تمایلی برای ایجاد فرهنگ عاشورایی ٬فرهنگی که موجب حفظ

اسلام در میان مردم شده است٬ندارند ٬و آنها هم رو به قصه بافی و افسانه پردازی هایی

آورده اند تا بیشتر مردم را به گریه بیاندازند٬ و از بیان مسائلی٬که مردم در مورد فلسفه قیام عاشورا

اندکی بیاندیشند پرهیز می کنند .

همه ما می دانیم که یزید بنام امیر المومنین ٬ بر مردم حکومت می کرد٬نه عنوان حاکم کافر و قیام امام

حسین نیز قیامی بر علیه فردی بود که با نام اسلام بر مردم ظلم می کرد او برای پیشبرد اهدافش

در احکام دین دست می برد و با نام احکام اسلام آنها به مردم می خوراند و به ریششان می خندید

فردی که اگر با همان روال پیش می رفت از اسلام واقعی چیزی ٬جز نام باقی نمی گذاشت٬من 

اینجا نمی خوام از خوبی های امام حسین و بدی یزید و یا فلسفه قیام عاشورا با شما حرف بزنم.

اصل حرف من با شما اینه نذارید با ما مثل گوسفند و میمون بر خورد کنند٬ اونا اینو می خوان٬ چون

 اگه واقعا کسی بفمه اسلام واقعی چی می گه و برای چی اومده دیگه به راحتی نمی گذاره هر

 آشغالی رو به عنوان دین و عقایدی (که تو حق سوال درموردشون نداری) را تو مغزش بریزن.وقتی محرم

اومد٬ دیگه دنبال علم و پارچه مشکی نمیری ٬می دونی این ماه استیفای حق و حقوقی که ظالمانه و

با نام دین ازمن و شما گرفتن٬دیگه مثل عروسک خیمه شب بازی با حرکت یه آدمی سود جو بالا و پایین

نمی پری و گریه نمی کنی چون می دونی گریه اون موقع معنی داره که تو هم حاضر به انجام همون 

رفتار های یزیدی نشی!!

اون زمانه که دیگه روحانیون ما احساس خطر می کنن و از برگذاری مراسم عاشورا رعشه بر

اندامشون می افته! به امید آن روز.


روزگار نزدیک