X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

شنبه 10 تیر‌ماه سال 1385
توهم فیلترینگ

حدود یک هفته ای به دلایل سوختن هارت مربوطه کوشه گیر شدم ، دار و ندارم سوخت و دود شد رفت هوا !  هر چه بر دامان این و آن پیچیدم که جان آن مادر گرام تان ، کرمی کنید و فایل های بند زاده را از آن  دنیای دیگر باز گردانید ، کسی عنایتی نکرد و پیشرفت علمی زمانه هم نتوانست ، کمکی بر این حقیر باشد .  امروز صبح بعد از مدتها با اتش فراوان ، در حالی که از کمی اینترنت خون رنج می بردم سری به وبلاگ زدم ، پیغام آمد که ای یار ACCESS DENIED  ، با خود تاملی کردم ، و در حالی که از شدت شعف و شادمانی در پوست خود نمی گنجیدم ، با خود گفتم : ( دیدی بالاخره زحماتت در راه پرده برداری از آخوند زادگان نتیجه داد و دست اندر کاران اونترنت بر اهمیت کار پی برده اند و همت خود را،  بر بستن چنین سایتی که دایره مفاهیمش از هوش بشری فراتر رود ، فشارانیده اند . ....  ای خدا کرامتت را شکر ، هیچ کسی ما را نکشفید الا تو ! )  و خلاصه ای نام تو را بهترین ... بود که چون مستحبات شبانه بر لب و دل جاری بود  . از خود بگویم که چه ها فکر نکردم در باب مصاحبت و مصاحبه ها از نوع قربانیان این فیلترینگ خانمان سوز با دست اندرکاران و خبرنگاران بلاد کفر ! ( چه خودی بشناسانیم !... و به قولی رفتیم برای تیم ملی !)  ... در همین حال و احوال روحانی بودم ، که یادم از دوستان اونترنتی آمد، گفتم ایها السروش ، تعجیل باید که فرصت کم است ، و زمان ، زمان خود نمایی است و رسانیدن این خبر مسرت بخش به یاران اونترنتی است ، القصه هر چه می تایپیدیم ، پیغام می آمد که ای یار ACCESS  DENIED ، دیدم هر چه BLOGSKY موجود دارم همه را بسته اند ! مشکل را دانستم ، اما کاری نتانستم!  با این همه آبروریزی در پیشگاه مقدس خود چه می توانستن  کردن ، لیوانی پر ز آب یخ نوشیدم ، تا مرهمی بر این همه  زخم باشد . دنیا که به آخر نرسیده ، فردا روز با دستانی پر تر خود را در دامان این صیادان غاصب خواهم انداخت!


روزگار نزدیک