حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1385
اختشاش

واکنش شدید و عجیب جامعه بین الملل به انتخاب احمدی نژاد ....اظهارات رئیس جمهوری درباره اسرائیل و در ادامه واکنش شدید جامعه بین اللمل ....منزوی شدن بیشتر ایران در جامعه بین الملل ... حوادث تروریستی در اهواز ٬ سیستان و بعد از آن جاده بم ...آشوب های  مردم در آذربایجان ....درگیری های لفظی و بعضا آشکار سران قوه ها با یکدیگر .....حمایت های عجیب و غریب رهبری از دولت احمدی نژاد ..... اعتراضات علنی نسبت به سران نظام همچون هاشمی  ٬ را که در کنار هم می گذارم ٬ به نظرم می آید که کنترل اوضاع ٬ کم کم از دست دولتمردان هم خارج شده است . در گیری ها دربین عناصر قدرت و از میان رفتن وحدت و یکپارچگی گذشته درداخل نظام حاکم سبب شده ٬ که تمامی امتیازات که غرب بر سر پرونده اتمی به ایران پیشنهاد شد ٬ در نظر سران بی ارزش می آید و فکر تضمین برای بقا در ارجحیت امور قرار داشته باشد. ناکارآمدی نظام حاکم را ٬ تنها با سخن رانی های آتشین و عوام فریب نمی توان پنهان کرد . در عصری که کوچکترین اعمال و حرکات از نگاه ایستگاه های خبری پنهان نمی ماند ٬ تمامی نیرو ها به نوعی غیر خودی محسوب می شوند و همین می شود که تغییرات در سطوح مختلف اینقدر سریع اتفاق می افتد . آخر ٬ کوچکترین آگاهی از مشکلات و خطاها در ذات خود خطرناک است . دیگر فیلترینگ ٬ سانسور ٬ خفقان و سیستم های اطلاعاتی قدیم پاسخ گو نیست ٬ چگونه می شود که جلوی رودخانه اطلاعات با دست خالی گرفت . درعصری که لحظه ظهور یک تفکر٬ خود زمان مگر آن است ٬ایده اولوژی های آبکی همچون تا ظهور و امثال آن را نمی تواند مدت طولانی جایگزین نیاز های اصلی جامعه باشد . همین می شود که رهبری در یک دست احمدی نژادی را دارد ٬ که خوهان بر چیدن اسرائیل و برقراری حکومت اسلامی در دنیا است یا به زبان فارسی ٬ خواهان جنگ و در دست دیگر نیروهای متعادل تری لاریجانی و هاشمی را دارد ٬ که تلاش می کنند که به بهانه پرونده اتمی با آمریکاییان بر سر میز مذاکره بنشینند یا به زبان فارسی از آنها ضمانت بقا بگیرند . زیرا بقا و بازگشت به ثبات قدیم در نظام یا به زبان فارسی خفقان و سرکوب گذشته ٬ تنها از این دو راه برای سران حکومت فراهم می شود . اما آنچه از همه خطرناک تر است ٬ از کنترل خارج شدن بازی ای است که سران برای بقای خود شروع کرده اند ٬ اتفاقی که علاوه بر آنکه دامن حکومت می گیرد ٬ مردم و ایرانمان را متضرر خواهد کرد .  


روزگار نزدیک