حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1385
دین دولتی -۱

بزن باران که دین بازیچه ای شد که با آن کسب در گناه کردند .... دین در عرصه حکومت فعلی کشور ما ٬ ابزاری ایست که با آن برای رفع مشکلات و مسائل پیش آمده در امور دولتی بهره گرفته می شود ٬‌ وسیله که با آن و به نام آن به راحتی و با آرامش می توان افراد را از صحنه رقابت و گاهی از عرصه زندگی خارج کرد .اما چرا دستگاه دولتی به این میزان تمایل دارد که نوع نگاه و منش خاص خود را در دین به جامعه عرضه کند ؟ تا زمانی که شما در دین و دین داری افراد ٬ عرصه را برای تفکر آزاد و نگاه های متفاوت فراهم کرده باشید ٬ هر رفتاری از جانب حاکمان به نام دین و اسلام ٬ از طرف عوام پذیرفته نمی شود و نمی توانید مفاهیم را بر حسب نیاز و منافع تغییر دهید ٬ به همین خاطر حکومت تمام تلاش را برای خارج کردن دیگر علما دین و بسیاری از دیگر گروه های مذهبی در ایران بکار گرفت ٬ نزدیک ترین مصداق های آن ٬ تخریب حسینیه دراویش گنابادی ٬ زندانی کردن آیت الله منتظری در منزل و .... تنها خارج کردن دیگر رقبا برای قبول کردن این نوع نگاه از سوی عموم جامعه کافی نخواهد بود

٬ بنابراین تلاش در جهت نمایش دادن توفیقات این نوع نگاه در عرصه های مختلف در صدا و سیما به جد دنبال می شود . تلاش هایی چون نمایش آقایان در نماز و یا در حین گریه کردن در عزاداری ها ٬ برای نشان دادن پاکی و معصومیتی است که این نوع نگاه به دین در افراد ٬حتی بر اوج قدرت و مقام ٬ به ارمغان می آورد . نمایش افرادی با نگاه هایی منطبق بر منش دین دولتی ٬ با شکل و شمایل کلیشه ای و از پیش تعیین شده ٬ برای بیان موفقیت های آنان در عرصه های اجتماعی و علمی ٬  که همگی از دستاورد های این دین دولتی است . و یا بهره گیری از روحانی٬ برای توجیه مسائل گوناگون ٬ که دین در آنها وارد نشده ٬ با ادله دینی ( مگر نه اینکه دین سخن با دل آدمی دارد ٬ پس چه نیازی به چنین توجیهات است .) . نوع نگاه دین دولتی ٬ کاملا مطلق گرا است ٬ انا حق گویان است . خود را بر حق می داند . آنچه می ماند نا حق است ٬ و یا باید به راه تو در آید ٬ و یا از دنیا در آید . تنها صفات جباریت خدا می شناسد ٬ و هر مخالفی را به نوعی و حیله محکوم و در جرگه دشمن خدا و دین قرار می دهد٬ تا آسان تر بتواند او را از صحنه کنار بگذارد . به نام دین و به خطر افتادن دل جوانان ترس بر دل می افکند و بیشتر خود را به سکوت و خفقان پیش از خاتمی نزدیک می کند . در ظاهر سخن از وحدت بین مسلمین می دهد ٬ اما در عزاداری ها به اهل سنت لعن و نفرین می فرستد ٬ سخن از عشق می گوید و در دل بذر نفرت می کارد .

 


روزگار نزدیک