X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1385
مذاکره

بودن یا نبودن مسئله این نیست ! ..... مذاکره ایران و آمریکا ٬ مسئله ایست که باید دیر یا زود اتفاق بیافتد . اما چرا نمی شود و یا چرا نمی گذارند که چنین شود ٬ مسئله ایت که شاید امروز و فردا معلوم نشود ٬ شاید بعدها آگاهانی که در بطن این مسئله قرار دارند ٬ از مشکلات و موانع آن سخن ها برانند ٬ اما به نظر من از عوامل بسیار مهمی که باعث می شود ٬ کشورمان برای مسائلی که شاید در عمل بسیار کوچک و ساده باشد ولی اینقدر تحت فشار جهانی قرار گیرد و نتواند برای بسیاری از مشکلات و مسائل پیش آمده فی مابین با آنها بر سر میز مذاکره بنشیند ٬بیشتر به وجود گروه های زیر مربوط می شود :  و اما  کوچکترین دسته ٬ همانا سلطنت طلبان اند که در صورت گفتمان ! آخرین کورسوهای امید خود را برای باز گشت به وطن از دست خواهند داد  .  دوم ٬ کشور های عربی حاشیه خلیج فارس که سالیانه کمک های هنگفتی ٬ برای مقابله با حملات احتمالی ایران از آمریکا دریافت می کنند  و همچنین بنادر و پایگاه های اقتصادی فراوانی را در خلیج فارس ٬ به همت و سرمایه ایرانیان فراهم آورده اند . گروه حماس فلسطین ٬ که تمامی کمک های مالیو حمایت نظامی  ایران از آنها برای خروج جنگ میان ما و آمریکایان از ایران به داخل کشور دیگری ایست . دسته بعدی و شاید به گونه ای مهم ترین آنها اسرائیل است ٬ که بر قراری این رابطه ٬ کمک های نظامی و مالی ایالات متحده به آنها که به بهانه حضور صلح دوست و صلح جوی ماست را ٬ از آنان خواهد گرفت ٬ که این موضوع سبب خروج سرمایه های عظیم تاجران و سرمایه داران یهودی از آمریکا و ضربات اقتصادی شدید به آمریکا خواهد شد .  با وجود چنین حلقه های مستحکمی از مخالفان ٬ که در برابر این مذاکره قد علم کرده اند ٬ حکومت ٬ ناتوانی خود را در استدلال های مذهبی و عقیدتی پنهان می کند . در چنین زمانه ای ٬ که سطح فهم و آگاهی مردم به این میزان رشد کرده است ٬ دشمن و یا شیطان خواندن یک کشور دیگر امری منطقی و پاسخگو نخواهد بود . حال که به میمنت انرژی هسته ای ٬ و به خطر افتادن مرز های کشور عزیزمان ٬ ایالات متحده چراغ سبزی نشان داده است ٬ به جای پاس دادن مسئله به زمان دیگر ٬یکبار برای همیشه این مسئله را به نتیجه ای برسانند ٬ که ایرانمان برای بدست آوردن نیاز هایش ناچار به تحمل اینهمه فشار های پوچ و بی مفهوم نباشد . 

 


روزگار نزدیک