حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

جمعه 19 اسفند‌ماه سال 1384
۷ روز دیگر

یاد آوری به خود !

Iranian soldiers with chemical masks posing in front of sign reading: "Hey brother, smile".
 
 
An Iranian mother mourns the loss of her son in a war cemetery in Hoveizeh 
 
 
پاسخی به افرادی که چون دکتر شیرزاد ها فکر می کنند

جناب آقای دکتر این بار مسئله خیلی جدی تر این حرف هاست.. این بار سخن از یک سری جوانان مذهبی نیست که بر حسب عقده های کودکی ،جوانان این مزوبوم را به باد کتک می گرفتند نیست. مسئله رفتن عده ای از سیاسیون به زندان های وحشت ، یا قتل فلانی و فلانی نیست ،این بار صحبت تحریم است ، صحبت جنگ است . واژه های کتاب خانه ای برای نوشتن کتاب زیبا ست ، سرگرم کننده است ، برای انگ زدن به این و آن زیبا ست ،هیجان می آورد. دیگر به انتظار این سخنان روشن فکرانه نشستن فایده ای ندارد ، مسئله ، مسئله امنیت ماست ، هر کس کاری از دستش بر می آید ، باید انجام دهد ، کجا باید می رفتند ، می آمدند پیش شما ، پیش خاتمی ها . ببخشید چی مشمئز کننده بود ، اصلا سخنرانی آنها در سنای آمریکا گوش کرده اید ، یا اخبار جسته گریخته شما را رساند به اینجا و در باب آن سخن راندید . می دانید چرا می گویم نشنیدید ، اگر آن را شنیده بودید ، صحبت های رسانه های بیگانه را هم می شنیدید ، متوجه می شدید که دیگر صحبت از دشمن خیالی نیست ، دیگر دروغ های رهبری و رسانه اونیست ، نفس های دشمن را در روی شانه های ایرانمان احساس نمی کنید ، یا همچنان به دنبال قدرت از دست رفته هستید ، که به این و به آن انگ می زنید ، یا شما هم موجودیت خود را از همین انگ زدن ها به دست آورده اید ، جنگ شود چه کار می کنید ؟ حتما می خواهید تحصن می کنید ، یا فرزندانتان را به خارج ها می فرستید ،بعد بیاید و از خون جوانان دیگران برای خود بهره بجویید .
افتخار میکنید که در هر حادثه ای که در دوران مجلس ششم برای جنبش دانشجوی رخ داد، شما و دوستانتان عکس العمل قانونی در حد مقدورات خود را داشتید و به حمایت از آنها برخاستید!هنوز حافظه ما آنقدر ضعیف نشده .  ببخشید چه کار کردید که به آن افتخار می کنید همه را گرفتند و بردند و کتک زدند ، لال کردند ٬شما در مجلس بر سر کله هم می زدید ، تحصنتان رادر اواخر دوران مجلس یادتان رفته ، زمانی که موقعیت خود را از دست رفته می دیدید تحصن کردید ، اما دانشجویان از شما حمایت نکرند .حتما ناراحت شدید ! چرا ! یادتان رفته با چه شعاری آمده بودید ، برای آن شعار ها چه کردید ؟ با هم در گیر شدید . برای گنجی ها چه کردید ، نگویید الان چه می کنید ، آن زمان چه کردید ؟ حاضر شدید منافع خود را به خطر بیاندازید ، یا به دنبال کم بودن حقوق هایتان در مجلس بودید.... شور دانشجو و دانشگاه چه شد؟ پشت دانشجویان که ایستاد؟

حالا می خواهند نگذارند که ایرانمان را ویران کنند ، ایرانی که شما می خواستید دوباره آنرا بسازید!،آن هم با حرف ! آقای محترم دعوای سیاسی بین قمر خانم و سکنیه جان نیست که به خیر بگذرد و بگویید اشکالی ندارد این احمدی نژاد آمد خاتمی رفت ، اگر کاری از دستتان ساخته نیست ، لااقل با حرفهایتان کارهای دیگران را خراب نکنید .


روزگار نزدیک