حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1384
۱۰ روز دیگر

+

ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و ایرانیان مسائلشان را با گفتگو حل خواهند کرد ٬نه با ترور و حکومت وحشت . هر کس دست به اسلحه برد و با خشونت مخالفانش را از صحنه خارج کرد ایرانی نیست .  

ما از  قدرت خدایان جعلی زمینی می کاهیم تا مردم فرصت و امکان پرستش خدای واقعی را داشته باشند ٬ قدرت مطلقه زمینی مانع پرستش خدای لامکان است .

اگر ساختار سیاسی٬ دمکراتیک نشوند و شهروندان نتوانند حکومت دلخواه خود را سر کار آورند و دائما از طریق نهاد های مدنی و رسانه های آزاد بر آنها نظارت کنند و آنها را به نقد بکشند ٬ همیشه باید فساد های گسترده و پنهان را انتظار داشت . گوهر توسعه سیاسی ٬آزادی بیان ٬ مشارکت فعال شهروندان در عرصه عمومی ٬شفافیت و علنیت است .

.................... اکبر گنجی

اکبر گنجی:
شش سال حبس من غیرعادلانه بود
مواضع من در مقایسه با گذشته رادیکال‏تر شده است
از یک طرف اصلاح‌‏طلب و از سوی دیگر انقلابی هستم

+++

وظیفه دولتمردان ایجاد محدویت های توجیح پذیر است ٬  دولت ها تنها کارخانه های آدم سازی هستند ٬ آدم سازی برای یک ایده لوژی خاص . زمانی ایده لوژی شما اقتصاد آزاد است و زمانی عدالت اجتماعی ..... اگر ایده لوژی شما توجیح پذیر نباشد ٬چه می توان کرد ٬جز به زور قبولاندن و یا به عبارتی به زور خوراندن. 

++++

 ۸  مارچ روز جهانی زن بر همه بانوان گرامی مبارک باشد . به امید روزی که تبعیض جنسیتی و نژادی از تمام سطوح زندگی بشریت رخت بندد .


روزگار نزدیک