X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1384
۱۱ روز دیگر

++ احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است . اگر در کشور به آن میزان که در تبلیغات ـ یا اقتضای مصلحت  ـ نشان داده میشود ٬ امنیت نداریم . اما این میزان از احساس که کمی تا قسمتی حقیقت هم دارد ٬ موضوعی است بسیار حیاتی٬ که در رسانه های خارجی ایرانی و اپوزو... نه تنها جدی گرفته نمی شود ٬ حتی سعی می شود کم اهمیت جلوه داده شود . پس از  پیروزی احمدی نژاد و روشن تر شدن مواضع کریهش تفکر یکسره شدن کار نظام  ٬خاطر  جمع کثیری را التیام می بخشید . حالا با مطرح شدن مسئله هسته ای و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ٬در تلویزیون های ایرانی مقیم خارج ٬ چنان این مطالب با افتخار و سر بلندی بیان می شود ٬ گویا آنها ملیتی متفاوت از ما هستند و یا بحث بر سر تحریم و حمله به عراق و افغانستان است . اگر چنان که می گویند ٬قلبشان برای ایران می تپد ٬ نگران آینده ایران و ایرانی هستند ٬ مسلم است که نباید از چنین حوادثی که تنها آشوب و کشتار قومی را در خود دارد ٬راضی باشند . در مصاحبه آقایان افشاری و عطری در کنگره آمریکا تنها چیزی که دیده می شد ٬ احساس میهن پرستانه بود . با وجود مصیبت ها و حوادث ناگواری که در داخل برای اینان پیش آمده بود و مسلما باید جز اولین کسانی باشند که ازاین به خطر افتادن پایگاه چونین دیکتاتور هایی راضی باشند و با صحبت های خود بر اعمال آنان مهر تائید بزنند٬ آنها چنین نکردند . درخواستشان صرف نظر از هر گونه  که از هر گونه تحریم و حمله به ایران بود . باز هم احساسات دایی جان ناپلئونی ما گل می کند ٬ آنها را نماینده جمهوری اسلامی معرفی می کنیم و ارزش کار آنها را به راحتی زیر پا می گذاریم ٬ و مصلحت و منافع فردی را بر مصلحت جامعه خود ترجیح می دهیم ٬ ما تنها به رد یک روش و یا افراد خود را عادت داده ایم ٬ اما خود از بیان راه حل عاجزیم . چرا به جای همدلی راه تفرقه را بر گزیده ایم ٬ و چرا منافع فردی و نگاه کوتاه مدت در وجود ما رخنه کرده است ٬ ما تنها از یکدیگر به عنوان نردبان بهره می گیریم. به جای محکوم کردن یک عمل (با تک بعدی نگاه کردن به آن ) ٬آن را تحلیل کنیم ٬ تا اگر هم اشتباهی هم در آن بود ٬در آینده تکرار نشود .

+ نامه ای خطاب به آقای احمدی نژاد

در پی مصدومیت بازکین ارزشمند و فنی تیم ملی ٬ فدراسیون فوتبال ٬طی نامه ای از آقای احمدی نژاد درخواست کردند ٬ که تا اطلاع ثانوی در سخنرانیهای خود ٬جانب احتیاط را رعایت فرموده و از ذکر نام بازیکنان کلیدی جدا  خودداری فرمایند . و در راستای اقدامات پیشگیرانه با توجه به اینکه نامه مستقیما به ایشان تسلیم شد ٬ از ذکر و نوشتن نام مستقیم  بازیکنان خودداری شده است .


روزگار نزدیک