X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

چهارشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1384
اشتغال زایی

پدرم برای ماموریتی به پاکستان رفته بود ٬ برایم تعریف می کرد موقع بازگشت از فرودگاه کراچی وقتی برای ... به دستشویی رفته بود ٬  با یک ساختمان چند طبقه مواجه می شود ٬این ساختمان بخش سرویس و دستشویی فرودگاه بود ٬ هر طبقه شامل چند بخش سرویس ٬ و هر بخش سرویس شامل چند چشمه ٬ دولت پاکستان برای اشتغال زایی ٬ هر نفری را مسئول یک چشمه قرار داده است٬ که وظیفه تمیز نگه داشتن آن بر عهده او بوده و افرادی که از چشمه ها استفاده می کردند ٬ مبلغی به این افراد می دهند ٬ هر بخش هم برای خودش مسئولی دارد که او مسئول نظارت بر کار این افراد است و در صدی از در آمد روزانه آنها هم نصیب او می شود و به این طریق دولت برای حدودا ۲۰۰۰ هزار نفری شغل ایجاد کرده است ٬کشور ما هم همانند پاکستان  جزء کشورهای جهان سومی و در حال توسعه برای اشتغال زایی جوانان ایرانی به همین روش متوسل شده است ٬البته با توجه به رشد جمعیت کمتر ما و سطح فرهنگی مردم ما نمی تواند آنها را مسئول چشمه دستشویی کند ٬ برای یک کار ساده اداری ۵ نفر مسئولیت مختلف تعریف می کند یکی مسئول امور دفتری می شود ٬ یکی دیگر نامه شماره شده را مهر می کند ٬ یکی دیگه مسئول نوبت دهی به افراد است (منشی ) ٬ یکی هم که از همه باهوش تر است مسئول تائید نامه می شود ٬ برای رفتن به مرحله بعدی و قص الی هذا ....... خلاصه جمعیتی را  سرکار می گذارد ٬ و از سهم ارث نفت حقوقی به آنها می دهد ٬ و اسمش را می گذارد اشتغال زائی


روزگار نزدیک