X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384
روز اسارت بر همگی مبارک
  • کارگران مشغول کارند ٬خوشحال و شاد که برای آبادانی کشور عزیزشان عرق می ریزند وسنگی جابه جا می کنند.  کارگران از روی نا آگاهی با دستان خود خشت بر خشت دیوار زندان می گذاشتند آنها نمی دانستند که برای زندانی کردن آزادیشان می کوشند کارگران نپرسیدند چه می سازند٬حتی یکبار از خودشان هم نپرسیدند !

روز ۲۲ بهمن ٬روزی پر افتخاری که ملت ما برای اولین بار در قصد کرد تا برای سرنوشت و آزادیش تصمیم بگیرد ٬ ولی آن را به راحتی از دست داد و گرفتار دوره سیاهی از تاریخ خود شد  ٬مبارک باد !! امروز سخن گفتن خطا است ٬چون آنچه هست ثمره اعمال خود ماست ٬ کارهایی که عالیجنابان با مردم ما کردند ٬ مرگ بسیاری از جوانان این مملکت به خاطر اهدافی تهی ٬ معنویتی که برای ما به ارمغان آوردند ٬ اعتیاد و فحشاء که فضای بسته مسبب آن بود پول و ثروتی که در بانک های خارجی برای ما نگه داشته اند! ٬ تلفن هایی که هر روز بابت کار های مختلف پیشنهادی به ما می شود !٬ حقوقی که نداده از ما پس می گیرند و بعد از نفت حالا اورانیوم غنی شده بر سفره هایمان!.....همگی چیز هایی است که عالیجنابان در طلب اخلاص گذاشته و به ما هدیه کرده اند. امروز به برنامه های صدا و سیما نگاه کنید آنچه آقایان آن را با افتخار نمایش می دهند خود یک سند است ٬آدمهایی که در این راه پیمایی در شهرهای غیر از مرکز راهپیمایی می کنند را با آدمهای فیلم های اوایل انقلاب مقایسه کنید ٬ مطمئنا مفهوم شعار های خدمت و خدمت گذاری بیشتر برایتان آشکار خواهد شد ....امیدوارم ٬ فقط امیدوارم که امروز احمدی نژاد حرفی نزند که با سرنوشت همه ما بازی شود.

  • عکس های من به مناسبت آخرین کشف در عرصه فیزیک جهانی که هر سال آن را جشن می گیریم .

 انفجار نور

 

 


روزگار نزدیک