X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

جمعه 21 بهمن‌ماه سال 1384
قایق
همه ما داستان های زیادی را می شنویم ٬ اما فقط می شنویم چرا که شنیدن بسیار آسان تر از عمل به آن است می گویند عده ای در قایقی در حال سفر بودن یکی از آنها زیر پایش را سوراخ می کرد و می گفت من فقط دارم زیر پای خودم را را سوراخ می کنم ولی نتیجه عمل او غرق شدن همه افراد داخل قایق بود ٬این داستان کاملا نقل ماست در این اوضاع و شرایط ٬می گوییم رئیس جمهور منتخب مردم نیست نظر هیئت حاکمه از نظر مردم جداست مردم ایران آزاد منش هستند ٬مردم ایران طرفدار انرژی صلح آمیز اند ٬مردم ما طرفدار تروریسم نیستند ٬(رئیس جمهور آمریکا می گوید مردم ایران قابل احترام اند .)و هزاران حرف دیگر که هر روز می شنویم ٬اما واقعیت آن است که ما همگی در یک قایق در حال سفریم و سرنوشت تمامی ما به هم گره خورده است ٬با گفتن این سخنان که راه ما و زندگی ما از دولتمردان جداست ٬از ما سلب مسئولیت نمی شود ٬ما همگی مسئول آنچه در حال رخ دادن است هستیم ٬ یک سوالی از شما دارم واقعا فکر می کنید اگر مردم عراق می دانستند که چه بلایی قرار است به سرشان بیاید خودشان جلوی صدام نمی ایستادند و از او باز خواست نمی کردند و می گذاشتند به این راحتی صدام با جان هزاران عراقی بازی کند ؛ چند در صد مردم موافق حرکات بسیجیان در آتش زدن سفارت ها بودند (کاری با درست یا غلط بودن چاپ کاریکاتور ها ندارم .) ٬ چند در صد گفتند آقا شما غلط می کنید که در چنین شرایط آشفته ای که هیچ چیز به نفع ما در دنیا نیست ٬ از روی شکم سیری و بی کاری (پر کردن اوقات فراغت ) به سفارت ها حمله می کنید و سنگ می زنید و .... نمی فهمید که دارید با سرنوشت ۷۰ میلیون ایرانی بازی می کنید ٬ به خیالشان ثواب بزرگی نصیبشان می شود٬ کسی حرفی زد ٬ اعتراضی کرد ٬مگر کسانی که به سفارت آمریکا حمله کردند فکر می کردند که ما تا ۲۶ سال باید تاوان آن اشتباه را بدهیم ٬یا زمانی که هواپیماهای ما به علت تحریم آمریکا در طول این بیست و چند سال در هر گوشه ای سقوط کرد ٬افراد داخل هواپیما را جدا می کردند (شما به سفارت حمله کردید! شما نکردید!) ما جشن هم برایش می گیریم ٬متاسفانه سادگی از ماست ٬فکر می کنیم هر کس شعار الل..اکبر سر داد یعنی حزب خدا و طرف مقابل دشمن خداست ٬ به خدا به این سادگی ها هم نیست ٬ در  عاشورا هم به این سادگی نبود که ما با خود فکر می کنیم ٬ در عاشورا سپاهیان یزید با یاد و نام خدا سر از بدن فرزندان پیامبر جدا می کردند٬ حالا هم با شعار دین و ادامه راه حسین ....... این آقا هم که در وجودش ذره ای خیر پیدا نمی شود از مردم خواسته در رفراندم هسته ای ۲۲ بهمن شرکت کنند (رفراندوم بی صندوق ندیده بودیم که به میمنت وجود ایشان دیدیم! )حالا چند نفر از مردم می دانند که شرکت در این راهپیمایی ٬چقدر با قبلی ها فرق می کند ٬ و دولت فعلی آنرا به عنوان تاییدی بر اشتباهات این چند ماه خود می گذارد و ادامه راه اشتباه و یا اگر می دانند چقدر به خود زحمت می دهند که برای سرنوشتشان تلاش کنند . ما قدر آنچه داریم را نمی دانیم ٬ و همیشه وقتی آنرا از دست می دهیم تازه برای بدست آوردنش تلاش می کنیم ٬ اما این بار مسئله امنیت است نه آزادی ٬ چیزی که امروز بدست آوردنش سخت تر از آزادی است ٬(حتی برای کشور های بزرگتر و پر قدرت تر از ما) امروز ما همگی مسئولیم ٬تمام ایرانیان در مقابل یکدیگر و در مقابل آیندگان تا جلوی کسانی با سرنوشت همه ما برای ماجراجویی های بچگانیشان بازی می کنند ٬و بی هیچ تدبیر و سیاست امنیت و جان همه ما را به خطر می نداخته اند ٬ برخورد کنیم و جلویشان بیاستیم (منظورم اصلا انقلاب و ... نیست .رجوع شود به اصلاحات)فردا روز اگر اتفاقی افتاد نمی توانیم بگوییم ما مخالف بودیم که این حرف دردی از هیچ کس دوا نخواهد کرد!  

روزگار نزدیک