X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

جمعه 7 بهمن‌ماه سال 1384
انرژی هسته ای حق مسلم ماست

اخبار ساعت ۲۲:۳۰ شبکه دو سیما 

مراسم تشیییع شهداء اهواز با شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست انجام شد . در پی انتشار

این خبر٬ آیت ا.. خزخزیان فتوایی صادر فرمودن ٬شرح این فتوا بدین شرح است :

هر کس در پشت مرده ای دو بار بگوید انرژی هسته ای حق مسلم ماست خداوند متعال برای او ثواب یکبار حج

را خواهد نوشت. در صورتی که درخیابان در حال دید زدن زنان مردم باشید و مرده ای را از کنار شما تشییع کنند

دادن شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست  واجب کفایی بوده و خداوند تمامی گناهان ناشی دید زدن خواهد بخشید.

ان شاء ال...

برای ثواب بیشتر و همچنین اشتغال زایی از تمامی جوانان بیکار در خواست می شود راس ساعت ۹ هر روز در مرده شور

خانه بهشت زهرا حاضر شده و با شعار  انرژی هسته ای حق مسلم ماست  مردگان مردم را تشییع کنند .

برای ثواب بیشتر در هر کجا بنا به صلاح دید خود بگویید  انرژی هسته ای حق مسلم ماست برای مثال

اگر در هنگام ورود به مستراح ۲ بار بگویید  انرژی هسته ای حق مسلم ماست خداوند در بهشت ۲ حوری در بست

در اختیار شما قرار خواهد داد .

برای بازتر شدن مسئله ایشان در خواست کردن که  مردم شهید پرور تمامی سوالات خود را به این آدرس ..................... فرستاده

تا پاسخ آنها ان شاءا.. در همین آدرس در اختیار همگان قرار گیرد...................با تشکر


روزگار نزدیک