X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

دوشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1384
پاسخ

شاید ماهیان از خود می پرسیدند که پرواز چگونه ممکن است ، چون گاهی موجوداتی اسرارامیز به جهانشان  فرود می آمدند و همانطور که آمده بودند، ناپدید می شدند.

شاید پرندگان از خود می پرسیدند نفس کشیدن در آب چگونه ممکن است ، چون از موجوداتی تغذیه می کردند که در زیر امواج می زیستند.

پرندگان وجود داشتند و ماهیان نیز وجود داشتند . آنها جهان هایی بودند که گاهی با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند ، بی آنکه هیچ کدام بتوانند به سؤالات دیگری پاسخی بدهند.با این وجود ، هر دو پرسشهایی داشتند و پرسشهای آنها پاسخهایی داشت ...

"ویلیام بلیک "شاعر انگلیسی قرنهای پیش می گوید : هر پرسشی که بتوان درکش کرد ، پاسخی هم دارد .

 

در همین لحظه عده ای از مردم این سیاره به شیوه خود با این پرسش روبرویند : "برای چه اینجاییم؟"  خیلی ها فکر می کنند که پاسخ را در مذهبشان ، و یا در ماده گراییشان یافته اند. دیگران ناامید شده اند و زندگی و ثروتشان را برای یافتن این معنا به باد داده اند. افراد کمی هم  اجازه داده اند این پرسش بی پاسخ بماند و زندگیشان را فقط در لحظه می گذرانند ، بی آنکه خود را نگران نتیجه این زندگی یا اهمیت آن کنند.

فقط شجاعان پاسخ این سؤال را می دانند : نمی دانم .

 

 


روزگار نزدیک