X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

جمعه 25 شهریور‌ماه سال 1384
سقوط


* من٬ من٬من٬این است ترجیع بند زندگی گرامی من که در 
  هر آنچه می گفتم شنیده می شد.من همیشه با ستایش از
  خود توانسته ام سخن بگویم.مخصوصا اکر این کار را با حیا و  
  خویشتن داری خرد کننده ای٬که راهش را می دانستم٬انجام
  می دادم.

**آه٬دوست عزیز٬کسی که تنهاست٬نه خدایی دارد نه اربابی٬
   سنگینی روزها وحشتناک است.از این رو ٬حال که خدا از مد
   افتاده باید برای خود اربابی برگزید .....حکمای اخلاقی ما را
   در نظر بگیر که این همه جدی اندو به همنوع خود و به همه 
   چیز عشق می ورزند.میان وضع زندگی آنها با وضع زندگی 
   یک مسیحی حد فاصلی نیست٬جز آنکه آنها در کلیسا موعظه
   نمی کنند .به نظر شما چه چیز مانع گرویدن آنها به مذهب
   است؟ ....بله ملاحظه حرف مردم .نمی خواهند رسوایی
   بر پا کنند ....فی المثل داستان نویس بی دینی را
   می شناسم که شب ها نماز می خواند....در کتاب هایش چه
   ها که بر سر خدا نمی آورد! ......خلاصه آنها شیطان پرستان
   پرهیزکارند.به راستی چه زمانه مسخره ای!...یکی از دوستان
   من ٬وقتی شوهر خوب ووفادار بود ایمان نداشت٬همین که
   زناکار شد ایمانش به مسیح گل کرد!

***خوب خوب آسوده می خوابم٬خیالتان راحت باشد!درهر
     حال به ابراز تاثرات و هزیان های من خیلی اعتماد نکنید.
     در آنها منظوری هست.
---------------------------------------آلبر کامو (سقوط)


روزگار نزدیک