X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1384
عدد ۱۳
              وقتی روی این عدد تامل می کنم.
              احساس لذت دردناکی به من 
              دست می دهد......مارسل پروست
 
             کتاب سفت بسته شده و هنوز عفیف.
             آن قربانی را انتظار می کشد که قبلا
             خون لبه های سرخ کتاب قطور را
             جاری کرده است . دخول اسلحه را .
             یا کاردکاغذبری را تا پرده از آن بردارد. 
             ....................................مالارمه 

  ۱ -کتاب ها و روسپی ها را می توان به بستر برد .

  ۲-کتاب ها و روسپی ها زمان را در هم می بافند .بر شب مانند
      روز . و بر روز مانند شب حکم می کنند.

  ۳ -نه کتاب ها برای دقیقه ها ارزش قائلند نه روسپی ها.

  ۴- کتاب ها و روسپی ها همواره در عشقی نا کامیاب نسبت
      به یکدیگر به سر برده اند.

  ۵-کتاب ها و روسپی ها هر دو مردان ویژه خود را دارند؛مردانی
     که از طریق آنها روزگار می گذرانند و عذابشان می دهند.
     در این زمینه مردان ویژه کتاب ها منتقدانند.

  ۶-کتاب ها و روسپی ها در موسسه های عمومی جای دارند
     مشتری هر دو دانشجویانند.

  ۷-کتاب ها و روسپی ها به ندرت کسی که تصاحبشان می کند 
     شاهد مرگشان می شود.پیش از آنکه عمرشان به سر اید
     می رود و گم و گور می شود.

   ۸-کتاب ها و روسپی ها خیلی علاقه دارند توضیح دهند چگونه 
      به این حال و روز افتاده اند :از گفتن هیچ دروغی فرو گذار 
      نمی کنند.در واقع اغلب سیر و چگونگی ماجرا را متوجه 
      نشده اند .سال ها دنبال دلشان رفته اند .و روزی بدنی فربه 
      در همان نقطه ای برای خود فروشی می ایستد که صرفا 
      برای ((آموختن درس زندگی ))توقف داشته اند.

    ۹-کتاب ها و روسپی ها وقتی نمایش می دهند دوست دارند
       پشت کنند. 

   ۱۰-کتاب ها و روسپی ها  زاد و ولدشان زیاد است.

   ۱۱-کتاب ها و روسپی ها -((راهبه پیر -روسپی جوان )) چقدر
        کتاب هست که زمانی بد نام بود و اکنون راهنمای جوانان
        است.
    ۱۲-کتاب ها و روسپی ها  دعوا مرافعه شان را جلوی چشم
         همه می کنند.
    ۱۳-کتاب ها و روسپی ها -پانویس های یکی .اسکناس های 
         دیگری در جوراب های بلندش است.

.................................................................والتر بنیامین

روزگار نزدیک