X
تبلیغات
زولا
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137668

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1384
احیای تمدن اسلامی

آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریزشده بود خودش
خودش را می خوردو از زیر لحاف جواب می داد :
((-خوب .خوب سر عمر.داغ به دل یخ می گذارد ! با آن دامادی
که پیدا کردی !چوب بسر سگ بزنند لنگه عباس توی این شهر
ریخته چه سر کوفتی به من میزند .خوبست همه می دانند
 عباس چه کاره است حالا نگذار بگویم که ماهرخ دو ماهه آبستن
است من دیدم شکمش بالا آمده اما به روی خودم نیاوردم . من او
 را خواهر خود نمی دانم ...))
مادر از جا در رفت :((الهی لال بشوی .مرده شور ترکیبت را ببرد.
داغت به دلم بماند.دختره بی شرم برو گم شو .می خواهی لک
روی دخترم بگذاری ؟میدانم اینها همه از دلسوزه است. تو بمیری
که با این ریخت و هیکل کسی تو را نمی گیرد .حالا از غصه ات
به خواهرت بهتان میزنی؟مگر خودت نگفتی خدا توی قران خودش
نوشته که درغگو کذاب است هان ؟ خدا رحم کرده تو خوشگل
نیستی و گرنه دم به ساعت به بهانه وعظ بیرون می روی .
بیشتر می شود بالای تو حرف در آورد.
برو برو همه این نماز و روزه هایت به لعنت خدا نمی ارزد .
مردم گول زنی بوده است !
..................................................صادق هدایت

   ***در راستای سخنان دکتر احمدی نژاد و دوستان
   ***'احیای تمدن اسلامی؛ راه بی رهرو به آرمانشهر رهبران
         ایران'
   


روزگار نزدیک